atashi? katou hazuki¿Yo? Hazuki Katou

japonéssignificado
あたしatashiyo
lenguaje femenino
加藤katouKatou
nombre
葉月hazukiHazuki
nombre